Tablica pamięci Jarosława Ziętary – rozliczenie i odsłonięcie

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Jarosława Ziętarę na budynku przy ul. Kolejowej w Poznaniu odbędzie się 10 listopada o godz. 12:00. Nastąpi to dokładnie pięćsetnego dnia od skierowania do sądu pierwszego aktu oskarżenia w sprawie zabójstwa dziennikarza. Szczegóły na temat tego wydarzenia wkrótce.

Wynik zbiórki jest zaskakująco pozytywny.  Na konto Komitetu Społecznego Upamiętnienia Jarosława Ziętary wpłacono łącznie 17.885 zł (różnica z poddanym wyżej saldem – 35 zł – to pobrane przez bank koszty rachunku). Przekazywano kwoty od 20 do 5.000 zł – większość wspierających inicjatywę była z Wielkopolski, ale nie brakowało datków z innych regionów kraju.  Poddany anonimizacji danych osobowych wyciąg z konta zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu.

Według ostatecznego kosztorysu przedstawionego przez autora tablicy, rzeźbiarza Romana Kosmalę całkowity koszt jej wykonania i montażu zamknie się w kwocie 8.020 zł (brutto). Trudno żeby zwracać część darowanych  pieniędzy – byłoby to fizycznie kłopotliwe w realizacji, a przede wszystkim mogłoby urazić darczyńców, bo trzeba by zdecydować kogo datek odrzucić. W tej sytuacji Komitet Społeczny Upamiętnienia Jarosława Ziętary zdecydował, że nadwyżka zostanie przeznaczona także na upamiętnienie dziennikarza. Wydana zostanie bezpłatna broszura informująca o sprawie Ziętary, a pozostałe pieniądze posłuż do ustanowienia Nagrody im. Jarosława Ziętary dla młodych dziennikarzy – będzie ona przyznawana od przyszłego roku.

Wszelkie formalności związane z realizacją inicjatywy zostały spełnione – zajęły one kilka miesięcy. Teraz trwają finalne prace wykończeniowe przy realizacji tablicy. Szczegóły na ten temat, w tym zdjęcia, w przyszłym tygodniu.

Zbiórka na tablicę pamięci Jarosława Ziętary – konto bankowe

Trwa zbiórka społeczna na wykonanie i umieszczenie na kamienicy przy ul. Kolejowej 49 w Poznaniu tablicy upamiętniającej mieszkającego tam do dnia porwania Jarosława Ziętarę. Prowadzi ją powołany do realizacji tego przedsięwzięcia Komitet Społeczny Upamiętnienia Jarosława Ziętary. Wpłat można dokonywać tylko i wyłącznie na podane niżej konto bankowe Komitetu.

Zbiórka prowadzona będzie do 30 września 2016 r. Na stronie jarek.sledczy.pl zostaną opublikowane informacje o jej przebiegu, stanie zebranych środków finansowych oraz pełne rozliczenie ich wydatkowania. Informacje związane z pracami projektowymi i wykonaniem tablicy są na bieżąco zamieszczane na Facebooku – w Kronice Nieosądzonej Zbrodni i na stronie Jarosław Ziętara. Tam też prowadzone są publiczne konsultacje projektu i poszczególnych etapów jego realizacji

Komitet Społeczny Upamiętnienia Jarosława Ziętary
SGB-Bank
09 1610 1133 2003 0220 0022 0001

(Swift code banku dla przelewów zagranicznych:  GBWCPLPP)


Na ilustracji wizualizacja koncepcji tablicy pamiątkowej – po trzech etapach konsultacji społecznych.

Aleksander G. przed sądem w sprawie zabójstwa Jarosława Ziętary – rozprawa, PROŚBA i oświadczenie

W związku z kolejną rozprawą Aleksandra G. oskarżonego o podżeganie do zabójstwa Jarosława Ziętary ważna PROŚBA do mediów: W powodu oświadczenia pełnomocnik oskarżonego składającego się z licznych zarzutów proszę o nie publikowanie go bez przedstawienia także stanowiska drugiej strony – osób i instytucji oskarżanych w tym oświadczeniu o działania rzekomo niezgodne z prawem. 

Stanowisko w związku z oświadczeniem przesłanym mediom przez pełnomocnik Aleksandra G. oskarżonego o podżeganie do zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary:

Zawarta w przesłanym dzisiaj oświadczeniu informacja o tym, że Aleksander G. nie będzie kontaktował się z mediami osobiście wydaje się być tylko przyczynkiem do publicznego sformułowania szeregu oskarżeń dotyczących śledztwa, prokuratury oraz procesu i wywołania wrażenia o rzekomych nieprawidłowościach. Na to wskazują zawarte w oświadczeniu stwierdzenia o rzekomym dowodach procesowych nie opartych na prawdzie i to uzyskanych rzekomo z rażącym naruszeniem prawa, a ponadto rzekomym naruszaniu prawa oskarżonego do obrony. Te bardzo stanowcze wypowiedzi nie są jednak poparte żadnym wiarygodnym uzasadnieniem. Tak samo jak nie były niczym potwierdzone wcześniejsze twierdzenia Aleksandra G., że Jarosław Ziętara wciąż żyje.
To w rzeczywistości agresywna w wymowie linia obrony mająca służyć wywołaniu wrażenia, że podczas śledztwa doszło do nieprawidłowości, a Aleksander G. jest oskarżony bezpodstawnie. Tymczasem podczas postępowania dowodowego prowadzonego przed Sądem Okręgowym w Poznaniu wychodzą na jaw liczne okoliczności zgodne z tezami aktu oskarżenia. Dotyczy to częściowo nawet świadków powołanych przed sąd przez oskarżonego.
Oskarżony ma oczywiście prawo do obrony i może z niego korzystać – sam i za pośrednictwem swojego obrońcy – stosując także działania w rodzaju wspomnianego oświadczenia. Proszę jednak przedstawicieli mediów o nie podchodzenie do nich w sposób bezkrytyczny i zapewnienie możliwości wyrażania stanowiska wobec takich i podobnych działań pełnomocnika oskarżonego o podżeganie do zabójstwa dziennikarza Jarosława Ziętary.

Krzysztof M. Kaźmierczak
przedstawiciel Komitetu Społecznego im. Jarosława Ziętary
ag22czerwca