Zbiórka na tablicę pamięci Jarosława Ziętary – konto bankowe

Trwa zbiórka społeczna na wykonanie i umieszczenie na kamienicy przy ul. Kolejowej 49 w Poznaniu tablicy upamiętniającej mieszkającego tam do dnia porwania Jarosława Ziętarę. Prowadzi ją powołany do realizacji tego przedsięwzięcia Komitet Społeczny Upamiętnienia Jarosława Ziętary. Wpłat można dokonywać tylko i wyłącznie na podane niżej konto bankowe Komitetu.

Zbiórka prowadzona będzie do 30 września 2016 r. Na stronie jarek.sledczy.pl zostaną opublikowane informacje o jej przebiegu, stanie zebranych środków finansowych oraz pełne rozliczenie ich wydatkowania. Informacje związane z pracami projektowymi i wykonaniem tablicy są na bieżąco zamieszczane na Facebooku – w Kronice Nieosądzonej Zbrodni i na stronie Jarosław Ziętara. Tam też prowadzone są publiczne konsultacje projektu i poszczególnych etapów jego realizacji

Komitet Społeczny Upamiętnienia Jarosława Ziętary
SGB-Bank
09 1610 1133 2003 0220 0022 0001

(Swift code banku dla przelewów zagranicznych:  GBWCPLPP)


Na ilustracji wizualizacja koncepcji tablicy pamiątkowej – po trzech etapach konsultacji społecznych.