Tablica pamięci Jarosława Ziętary – rozliczenie i odsłonięcie

Odsłonięcie tablicy upamiętniającej Jarosława Ziętarę na budynku przy ul. Kolejowej w Poznaniu odbędzie się 10 listopada o godz. 12:00. Nastąpi to dokładnie pięćsetnego dnia od skierowania do sądu pierwszego aktu oskarżenia w sprawie zabójstwa dziennikarza. Szczegóły na temat tego wydarzenia wkrótce.

Wynik zbiórki jest zaskakująco pozytywny.  Na konto Komitetu Społecznego Upamiętnienia Jarosława Ziętary wpłacono łącznie 17.885 zł (różnica z poddanym wyżej saldem – 35 zł – to pobrane przez bank koszty rachunku). Przekazywano kwoty od 20 do 5.000 zł – większość wspierających inicjatywę była z Wielkopolski, ale nie brakowało datków z innych regionów kraju.  Poddany anonimizacji danych osobowych wyciąg z konta zostanie opublikowany w przyszłym tygodniu.

Według ostatecznego kosztorysu przedstawionego przez autora tablicy, rzeźbiarza Romana Kosmalę całkowity koszt jej wykonania i montażu zamknie się w kwocie 8.020 zł (brutto). Trudno żeby zwracać część darowanych  pieniędzy – byłoby to fizycznie kłopotliwe w realizacji, a przede wszystkim mogłoby urazić darczyńców, bo trzeba by zdecydować kogo datek odrzucić. W tej sytuacji Komitet Społeczny Upamiętnienia Jarosława Ziętary zdecydował, że nadwyżka zostanie przeznaczona także na upamiętnienie dziennikarza. Wydana zostanie bezpłatna broszura informująca o sprawie Ziętary, a pozostałe pieniądze posłuż do ustanowienia Nagrody im. Jarosława Ziętary dla młodych dziennikarzy – będzie ona przyznawana od przyszłego roku.

Wszelkie formalności związane z realizacją inicjatywy zostały spełnione – zajęły one kilka miesięcy. Teraz trwają finalne prace wykończeniowe przy realizacji tablicy. Szczegóły na ten temat, w tym zdjęcia, w przyszłym tygodniu.

Zbiórka na tablicę pamięci Jarosława Ziętary – konto bankowe

Trwa zbiórka społeczna na wykonanie i umieszczenie na kamienicy przy ul. Kolejowej 49 w Poznaniu tablicy upamiętniającej mieszkającego tam do dnia porwania Jarosława Ziętarę. Prowadzi ją powołany do realizacji tego przedsięwzięcia Komitet Społeczny Upamiętnienia Jarosława Ziętary. Wpłat można dokonywać tylko i wyłącznie na podane niżej konto bankowe Komitetu.

Zbiórka prowadzona będzie do 30 września 2016 r. Na stronie jarek.sledczy.pl zostaną opublikowane informacje o jej przebiegu, stanie zebranych środków finansowych oraz pełne rozliczenie ich wydatkowania. Informacje związane z pracami projektowymi i wykonaniem tablicy są na bieżąco zamieszczane na Facebooku – w Kronice Nieosądzonej Zbrodni i na stronie Jarosław Ziętara. Tam też prowadzone są publiczne konsultacje projektu i poszczególnych etapów jego realizacji

Komitet Społeczny Upamiętnienia Jarosława Ziętary
SGB-Bank
09 1610 1133 2003 0220 0022 0001

(Swift code banku dla przelewów zagranicznych:  GBWCPLPP)


Na ilustracji wizualizacja koncepcji tablicy pamiątkowej – po trzech etapach konsultacji społecznych.