Komitet

Komitet Społeczny im. Jarosława Ziętary

Jest kontynuatorem Komitetu Społecznego „Wyjaśnić śmierć Jarosława Ziętary” założonego w celu doprowadzenia do wznowienia śledztwa.

Cele Komitetu Społecznego im. Jarosława Ziętary:
– propagowanie informacji o Jarosławie Ziętarze,
– wspieranie działań służących wyjaśnieniu losu Jarosława Ziętary.

Informacje o Komitecie:
Przedstawiciel – Krzysztof M. Kaźmierczak   kontakt: EMAIL  FACEBOOK

Adres korespondencyjny: ul. Grunwaldzka 19, 60-782 Poznań

Informacje o działaniach podejmowanych przez Komitet zamieszczane są w dziale Aktualności