Komitet

Komitet Społeczny im. Jarosława Ziętary

Jest kontynuatorem Komitetu Społecznego „Wyjaśnić śmierć Jarosława Ziętary” założonego w celu doprowadzenia do wznowienia śledztwa.

Cele Komitetu Społecznego im. Jarosława Ziętary:
– wspieranie działań służących pociągnięciu do odpowiedzialności winnych zabójstwa Jarosława Ziętary,
– propagowanie informacji o sprawie Jarosława Ziętary,
– upamiętnianie Jarosława Ziętary.

Informacje o Komitecie:
Przedstawiciel – Krzysztof M. Kaźmierczak   kontakt: EMAIL  FACEBOOK

Adres korespondencyjny:
Komitet Społeczny im. Jarosława Ziętary
Wielkopolski Urząd Wojewódzki
al. Niepodległości 16/18
61-713 Poznań

Informacje o działaniach podejmowanych przez Komitet zamieszczane są w dziale Aktualności