Po posiedzeniu speckomisji w sprawie Ziętary

Stanowisko Komitetu Społecznego „Wyjaśnić śmierć Jarosława Ziętary” w związku z dzisiejszym posiedzeniem Komisji ds. Służb Specjalnych w sprawie Jarosława Ziętary, w którym uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa ABW i Komendy Głównej Policji:

Nie ulega wątpliwości, że w latach 1991-1992 Jarosław Ziętara był werbowany do pracy w Urzędzie Ochorny Państwa. Świadczą o tym jego notatki oraz zeznania kilku świadków, w tym funkcjonariusza UOP. Jeśli ABW twierdzi obecnie, że nie dysponuje dokumentami na temat werbowania dziennikarza to wcale nie wyklucza, że Ziętarę werbowano. Należy szukać dokumentów na ten temat także w Agencji Wywiadu będącej kontynuację pionu wywiadowczego UOP, który to interesował się Ziętarą. Działania podjęte przez  komisję ds. służb specjalnych wskazują na poważne potraktowanie sprawy. Oczekujemy, że doprowadzi ona do ujawnienia związku specsłużb z dziennikarzem oraz działań podejmowanych przez te służby po jego porwaniu. Informacje te mogą przyczynić się do wyjaśnienia zbrodni, której Jarosław Ziętara padł ofiarą.