Apel redaktorów naczelnych w sprawie Jarosława Ziętary

Dzisiaj w 5 ogólnopolskich i 7 regionalnych dziennikach opublikowany został adresowany do premiera i prokuratora generalnego apel redaktorów naczelnych „Faktu”, „Gazety Wyborczej”. „Polski”, „Rzeczpospolitej” i „Super Expressu” w sprawie Jarosława Ziętary.

 

Grzegorz Jankowski („Fakt”), Jarosław Kurski („Gazeta Wyborcza”), Paweł Fąfara („Polska”), Paweł Lisicki („Rzeczpospolita”) i Sławomir Jastrzębowski („Super Express”) zaapelowali do prokuratora generalnego „o spowodowanie podjęcia umorzonego w 1999 roku śledztwa w sprawie zaginięcia Jarosława Ziętary i przekazanie go do prowadzenia prokuraturze spoza Poznania, tak aby zagwarantować bezstronność postępowania”. Wystąpili zarazem do premiera „jako do przełożonego służb specjalnych RP o spowodowanie ujawnienia wszelkich informacji dotyczących Jarosława Ziętary, które mogą znajdować się w posiadaniu tych służb, i przekazanie ich prokuraturze”.

 

Apel nawiązuje do wystąpienia uczestników konferencji 28 marca 2011 w centrum Monitoringu Wolności Prasy. Starania o podpisanie i opublikowanie apelu podjął Paweł Fąfara, redaktor naczelny „Polski”, do którego zwrócił się Komitet Społeczny „Wyjaśnić śmierć Jarosława Ziętary”.